År 1982 startade Carin Waldersten, Git Kristoffersson, Eva Liedstrand-Linné och Susanne Werner Sjukgymnastgruppen Stockholm AB. Vår praktik låg då på Odengatan 81.

Sedan år 1993 ligger vår praktik på Norrtullsgatan 33 och den drivs nu av Carin Waldersten och Git Kristoffersson.

Vi lärde känna varandra på sjukgymnastutbildningen år 1977 och har sedan dess varit vänner och kollegor.