Psykosomatisk sjukgymnastik

Psykosomatisk sjukgymnastik bygger på att det finns ett samband mellan kropp, muskelspänningar och känslor. Kroppen kan bära på din historia och dina minnen. Tillsammans utforskar vi förmågan att kroppsligt uppmärksamma, förstå, tolerera och uttrycka känslor.

Psykosomatisk sjukgymnastik kan vara en väg när kroppen signalerar smärtor, obehag eller oförklarligt spänner sig. Kanske har du svårt att slappna av, kanske har du märkt att du får mer spänning och smärtor i kroppen när du är orolig eller stressad och att du är nyfiken på att utforska dessa och dess mening.

Det kan också vara så att du känner att din kropp inte riktigt är med dig. Att du har svårt med kroppslig närvaro eller att förstå kroppens signaler och ta hänsyn till dem. Kanske är kroppen underordnad tanken. Vi kan tillsammans vara nyfikna och ta reda på varför det har blivit så.

Mötet sker i en individuell anpassad kombination av samtal, övningar och stadiga grepp. Där våra resurser och möjligheter framåt är vårt fokus.

“Känslor är liv – när de får strömma fritt och komma och gå som de behöver.”

Ur boken Skamfilad av Göran Larsson

Böcker vi rekommenderar dig »