Vanliga besvär som vi erbjuder behandling för

Smärta, värk och stelhet i kroppen – vare sig den kommer smygande eller plötsligt – begränsar din rörelseförmåga och måste behandlas. Att det gör ont kan bero på flera olika saker. Skador eller överbelastning är vanliga orsaker och om du känner dig stressad eller orolig kan det bidra till att smärtan ökar. Sjukgymnastgruppens sjukgymnaster behandlar både akut smärtlindrande och långsiktigt rehabiliterande och förebyggande.

Vi hjälper dig som har: