Ergonomi på arbetsplatsen

En ergonomisk genomgång av en arbetsplats innehåller först en allmän systematisk ergonomisk bedömning av hela arbetsplatsen för att sedan gå in på en mer detaljerad bedömning av den del som utredningen gäller. Vid den bestämda arbetsplatsen görs individuella justeringar och tillsammans hittar vi de mest optimala lösningarna. En översyn och bedömning görs även av allmänna ytor såsom belysning, skicket på bord och stolar och liknande. Tidsåtgången är cirka 1 timme. En skriftlig rapport lämnas till beställaren, 15 minuter.

Vid önskemål håller vi en föreläsning på ca: 45-50 minuter där vi går igenom orsaksmekanismer till olika besvär i axlar/nacke och rygg orsakat av ogynnsam ergonomi, allmänna riktlinjer och grundprinciper.

Vår taxa är: för individuell arbetsplats 1000kr/timme exkl. moms.
För en hel arbetsplats (ca 10 platser) 800kr/timme exkl. moms.

För arbetsplatser innanför tullarna tillkommer ingen kostnad för resan, utanför tullarna tillkommer en debitering på 30minuter i vardera riktning.

Ansvarig för ergonomi är Luz Stella Londoño Bergsten, Ergonom