Ledbandsskador i fotleden

Skademekanism
Ledbandsskada på utsidan av fotleden är den vanligaste idrottsskadan. Den står för ungefär 25% av alla idrottsskador och förekommer inom alla motions- och idrottsaktiviteter. De flesta ledbandsskador i fotleden uppstår när fotleden och fotsulan vrids inåt och samtidigt är böjd neråt. Vid akut skada uppstår snabbt en kraftig svullnad. Den skadade får ont och har svårt att stödja på foten. De vanligaste följderna av en ledbandsskada i fotleden är ostadighetskänsla – funktionell instabilitet – vilket innebär en återkommande stukningstendens.

Symtom
Kliniska symtom på ledbandsskada i fotleden är mycket karaktäristiska. Som nämnts får den skadade ont och skadestället svullnar snabbt på grund av blödning i den skadade vävnaden. Rörelseinskränkningen är besvärande och det gör ont vid gång. Ibland är smärtan så kraftig att det inte går att belasta foten alls. Om ett tryckförband läggs runt den skadade fotleden inom några minuter efter skadan kan man minska blödningen vilket kan förkorta rehabiliteringstiden avsevärt. Observera att tryckförbandet inte ska sitta på längre än 30 minuter.

Prognos
Efter rätt genomförd behandling förväntas 80-90 % av samtliga idrottsutövare med akut ledbandsskada i fotleden återhämta sig fullt. En viss andel har kvar instabilitet och/eller smärta. Den totala tiden innan ledbandet kan anses vara helt läkt är 3-12 månader eller mer. Motions- och idrottsaktivitet kan dock börjas långt innan skadan är helt läkt, eftersom risken för förslitning eller andra allvarliga kvarvarande resttillstånd är liten.

 

Ovanstående baserar sig på en rapport “Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik”.