Tennis/musarmbåge – musarm

Skademekanism
Lateral epikondylit är en överbelastningsskada i armbågen. Eftersom detta förekommer i relativt hög utsträckning hos tennisspelare, används ofta benämningen “tennisarmbåge”. Anledningen till smärttillståndet är överbelastning i det gemensamma muskelfästet över den yttre delen av överarmsbenet. Det utsatta muskelfästet, som är ett relativt litet område, är gemensamt för sträckmuskler. Även om denna skada är vanligt förekommande hos tennisspelare, drabbar den lika ofta yrkesutövare som utsätter armbågen för statisk belastning eller upprepad rörelse av handleden eller fingrar, tex målare, användning av datormus / musarm o.s.v.

Symtom
Smärta över muskelfästet på armbågens utsida. Ofta strålar denna smärta ner längs underarmens utsida mot handleden. Det förekommer dessutom smärta när muskulaturen i underarmen belastas samt när den töjs. Även svaghet i handgreppet kan förekomma. Ömheten vid direkt tryck är ofta uttalad. Kraftlöshet i muskulaturen upplevs också i samband med dessa besvär.

Prognos
Prognosen för läkning vid akut skada är god. Tennisarmbåge läker ut av sig själv, men det kan utan behandling ta mycket lång tid. Epikondylitbandage för att avlasta muskelfästet kan lindra besvären. Vanlig behandling är akupunktur, töjning, samt anpassad träning.

 

Ovanstående baserar sig på en rapport “Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik”.