Ont i ländryggen

Ryggsmärtor är vanligt. 80% av Sveriges befolkning har någon gång i livet ont i ryggen. Prevalensen (förekomsten av ryggbesvär vid varje tillfälle man mäter) är ca 30%, det vill säga ca 1/3 av befolkningen har alltid ont i ryggen (dock inte alltid samma individer). För den helt dominerande andelen människor, som får ryggsmärtor är det inte någon signal på allvarlig sjukdom eller tecken på att man bör avstå från sina normala aktiviteter. Tvärtom visar tillgängliga vetenskapliga studier att det gynnar tillfrisknandet att försöka vara aktiv, återgå till sitt arbete och motionera i lagom och ökande omfattning.

Vanliga orsaker till ryggsmärtor är förändringar i disken och/eller ryggens leder. Även ryggmuskulaturen ger upphov till smärta genom ökad spänning när den reflexmässigt försöker skydda skadade eller åldersförändrade diskar och/eller ryggens leder.

Hos oss kan du få hjälp med undersökning och behandling av både akuta och återkommande ryggbesvär. Orsaken till dina smärtor/besvär fastställs efter en nogrann manuell undersökning. Vid behov tas kontakt med läkare.

Behandling av smärtor från ländryggen bestäms efter den diagnos och de orsaker som är upphov till smärtan. Behandlingen delas ofta in i olika steg. När man vet vad som orsakar smärtan kan råd om vad man ska undvika och hur man ska behandla kroppen på rätt sätt ge smärtlindring. Smärtlindrande behandling som akupunktur och TENS kan också användas. Manipulation, mobilisering och traktion av lederna i ryggen kan också ge snabbare lindring av smärtan och hjälp till patienten att snabbare börja röra på lederna i ryggen på rätt sätt. Instruktion om specifika övningar, träning och att komma igång med vardagliga aktiviteter på rätt sätt gör att diskar, leder och muskler i ryggen fungerar bättre. Träning av de stabiliserande musklerna är mycket viktigt fram för allt för att man inte ska få tillbaka samma besvär igen.

 

Ovanstående baserar sig på en rapport “Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik”.