Smärttillstånd – Ont i ryggen

 

Symtom
Besvären börjar ibland i samband med ett tungt lyft, en hastig vridning eller vid en stunds stående i lätt framböjd ställning. Smärtan är vanligtvis belägen i ländryggen. På grund av muskelspänningen upplevs en uttalad stelhet i ryggen. Det är även vanligt att den ena sidans muskler är hårdare spända än den andra. Det uppstår då en snedhet i ryggen, som oftast visar sig i ländryggen.

Behandling
Vid denna skada är prognosen god. Vid de flesta ryggskott kulminerar smärtan oftast vid 4-5 dagar, för att sedan börja avta. Det är dock vanligt med recidiv under de närmsta 2-3 månaderna om man är oförsiktig. Hos sjukgymnasten får man oftast hjälp att komma ned under smärttröskeln. Det kan därför vara bra att nyttja behandling vid den akuta fasen, för att minska recidivrisken, eftersom kroppen snabbt kompenserar orörligheten/smärtområdet genom att använda andra muskler för att utföra en hjälplig rörelse. Vid ett subakut skede, d.v.s. efter att den initiala smärtan lagt sig, är det bra att börja rehabilitera sig. Detta görs genom aktiv träning med hjälp av träningsprogram som sjukgymnasten utformar speciellt för dig.

Ovanstående baserar sig på en rapport “Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik”.