Supraspinatustendinit

Skademekanism
Det finns risk för överbelastningsskador i axelleden i många aktiviteter. Det gäller framför allt då personen använder handen/armen ovanför huvudet. I axelregionen är det oftast bicepsmuskelns långa sena eller supraspinatusmuskelns sena som ger besvär vid överansträngning. Dessa två senor ligger nära varandra, har delvis liknande funktion och kan vara påverkade samtidigt.

Symtom
Smärta på framsidan av axeln eller på överarmens utsida som känns i inledningen av aktivitet för att sedan förbättras eller försvinna under träningspasset och därefter öka igen efter träning.

Prognos
Som vid de flesta överbelastningsskador är prognosen god om behandling och ändring av arbetsställningar/idrottsaktiviteter påbörjas tidigt. Om diagnosen är korrekt och överbelastningen inte är orsakad av bristande stabilitet eller inklämning av senorna är prognosen i regel god.

Ovanstående baserar sig på en rapport “Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik”.